Leasing czyli forma finansowania pojazdów

Leasing czyli forma finansowania pojazdów

Jedną z coraz bardziej popularnych form sponsorowania inwestycji, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu jest z pewnością leasing. W Polsce szczególnym zainteresowaniem cieszy się leasing samochodowy i to przede wszystkim na tym polu zauważa się również bardzo wysoki skok liczby sygnowanych wniosków, a przecież samochód nie jest jedynym dobrem, które można w ramach leasingu wydzierżawić. W Stanach Zjednoczonych czy też na zachodzie starego kontynentu świadomość użytkowników odnośnie rzeczy, które można ująć leasingiem jest znacznie rozleglejsza i w tym także zauważa się duże zróżnicowanie w zakresie przedmiotu umowy zawieranej między leasingobiorcą a leasingodawcą. Wynająć można wszakże nie tylko pojazd, ale właściwie dowolną inną rzecz, która jest możliwa do określenia jej mianem rzeczy trwałej. Idąc tym śladem przedmiotem leasingu mogą być z powodzeniem tak samochody jak i motory, rowery, ciągniki rolnicze, czy choćby deskorolki o ile tylko przydadzą się leasingobiorcy w zakresie prowadzonej działalności. Leasingiem objęte często są również rozmaite sprzęty czy urządzenia jak na przykład laptopy, drukarki, kserokopiarki, maszyny produkcyjne, sprzęt medyczny, czy specjalistyczny sprzęt budowlany – koparki, dźwigi, przyczepy, betoniarki, wiertarki, czy nawet łopaty. Na tym jednak nie koniec, bowiem leasing jest także coraz popularniejszy na przykład w rolnictwie, gdzie z powodzeniem jest opcja, by wydzierżawić wybrany przez siebie sprzęt, zaczynając od traktorów poprzez kombajny, przyczepy, a kończąc na specjalistycznych urządzeniach do wybranych prac polowych. W przypadku leasingu w rolnictwie nieocenioną korzyścią jest dodatkowo elastyczność w sprawie terminu wpłacania rat. Standardowo bowiem przyjęło się, iż raty z tytułu dzierżawionego dobra wnoszone są przez leasingobiorcę w trybie raz w miesiącu – w przypadku przedsiębiorców rolnych pojawia się jednak sposobność wpłacania rat w systemie kwartalnym, czy także sezonowym. Zawód gospodarza rolnego jest bez wątpienia specyficzny, zyski są zależne od plonów, których zbiór nie następuje jak ogólnie wiadomo co miesiąc, a zatem ciężko żeby przedsiębiorca rolny był w stanie w takim systemie spłacać swoje zobowiązania. Leasingodawcy stanęli w tym przypadku naprzeciw potrzebom klientów zajmujących się pracą na roli, stąd dodatkowa możliwość ustalenia rat w wymiarze dostosowanym do specyfiki ich pracy, co jest bez wątpienia czynnikiem bardzo dobrze wpływającym na zainteresowanie leasingiem jako opcją finansowania przedsięwzięć w opisanej wyżej specyficznej grupie klientów jaką stanowią przedsiębiorcy rolni. Leasing generalnie jest w chwili obecnej jedną z najbardziej korzystnych opcji wśród szerokiej gamy ofert dostępnych na rynku. Spoglądając na to wyłącznie pod kątem opłacalności danych rozwiązań warto dostrzec, iż leasing jest znacznie korzystniejszy niż na przykład kredyt gotówkowy w jego podstawowej formie. Ale to nie wszystko, dla przedsiębiorców jest to rozwiązanie tym bardziej wartościowe, iż nie wpływa negatywnie na posiadaną zdolność kredytową. Biorąc pod uwagę szeroki zakres możliwości, tego co jest możliwe wynająć, jak również dostępności ulg podatkowych – leasing jawi się w chwili obecnej jako rozwiązanie najbezpieczniejsze, najbardziej spektakularne, najsensowniejsze zarówno w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy, jak i drobnego właściciela firmy o zasięgu lokalnym czy nawet zwykłego rolnika.