Leasing urządzeń trwałych

Leasing urządzeń trwałych

Statystyki dotyczące powodzenia poszczególnych form finansowania transakcji wśród przedsiębiorców pokazują, iż coraz większym zainteresowaniem na naszym rynku cieszy się leasing. Jeszcze kilka lat temu w Polsce rozwiązanie to było utożsamiane jedynie z leasingiem motoryzacyjnym – bez wątpienia najbardziej popularnym, a co za tym idzie również najbardziej rozpoznawalnym. Jednak z roku na rok stale wzrasta świadomość klientów względem rzeczy, które można w praktyce leasingować bowiem poza opcją leasingu motoryzacyjnego coraz częściej spotykany jest leasing przedmiotów dość rzadkich, jak na przykład wyposażenie biura, ekspres do kawy czy kserokopiarka. Do pewnego czasu nie każdy zdawał sobie sprawę z opcji wynajęcia tak niewielkich z pozoru rzeczy a mimo wszystko w praktyce nic wszakże nie jest na przeszkodzie by tego rodzaju umowy były coraz częściej sygnowane. W myśl zapisów Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to choć mogłoby się wydawać inaczej raczej dobra definicja, jednak zakres urządzeń do niej się nadających jest znacznie szerszy niż tych, których pod leasing podciągnąć nie można. Do grona rzeczy nie mogących zostać przedmiotem leasingu można zaliczyć głównie różnego rodzaju dobra niematerialne na przykład energia (woda, prąd, gaz), pieniądze albo także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe względem danej rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Ponadto leasingować nie można także przedmiotów stanowiących integralną część natury; chodzi tu o takie rzeczy jak surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy wyłączonych z leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle regulowana właściwymi przepisami przez rząd. Leasingiem nie wolno objąć również broni i jej rodzajów. Każdą z tych kwestii ustala bardzo precyzyjnie Kodeks Cywilny.

Mając na uwadze cechy wszystkich wymienionych powyżej rzeczy gołym okiem można zauważyć, iż lista limitów jest ułamkiem spośród całej gamy przedmiotów które z powodzeniem mogłyby stać się przedmiotem umowy podpisanej przez obie strony, w ramach której jeden podmiot daje innemu całkowite prawo do korzystania z wybranej rzeczy na ustalony w umowie czas. Łatwość dostępu do leasingu czy też korzyści jakie za sobą ciągnie (przede wszystkim o charakterze podatkowym) będą sprawiać, iż opcja taka będzie coraz atrakcyjniejszym sposobem finansowania transakcji wśród przedsiębiorców zarówno wchodzących dopiero na rynek i szukających jakiegoś wsparcia finansowego, jak również funkcjonujących już od wielu lat i szukających efektywnych metod na ograniczenie wkładu własnego. Dobrą stroną leasingu jest dodatkowo fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również jakość konkretnej inwestycji, której dotyczy. Dość duży wybór urządzeń, które można wydzierżawić działa tak, że leasing znajdzie zastosowanie tak samo w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć flotę pojazdów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy komputer konieczny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej archiwizacji dokumentów.